Historie

Så lenge mennesker har reist på havet har lys vært i bruk til å markere fare eller veien inn til en havn. Norges første fyrlys, 30 talglys, ble tent på Lindesnes år 1656. Men det ble slukket på grunn av klager på svakt lys etter bare noen måneders drift. Ikke før i 1725 ble et nytt kullblussfyr tent her sammen med et tvillingfyr på Markøy, nordvest for Lindesnes. To fyrlys måtte til for å unngå forveksling med det ene blusset på Skagens odde.

Marjorie Laurie var kongelig privilegert fyrforvalter for de to kullblussfyrene. Da hennes mann døde år 1763 tok hun og sønnen David over.

Etter 20 år ble driften statlig og da var det Majorie som forklarte hvordan tvillingfyrene skulle drives.

Marjorie Laurie var for øvrig også Henrik Wergelands oldemor. Dokumentet fra Marjorie Laurie finnes i Statsarkivet i Kristiansand.