Lydhistorier

Fyrvokter Rolf Dybvik forteller om livet på Lindesnes fyr.

Hør også om Marjorie Laurie, en kvinnelig fyrforvalter som var ansvarlig for driften av Lindesnes fyr på 1700-tallet.