Historier

Norman Vågsvoll

Norman Vågsvoll forteller om tilværelsen på Hatholmen fyr. Foreldrene hans var fyrvokterpar her fra 1940 til 60-tallet, og fyrstasjonen var deres hjem. Fyret var et familiefyr.