Laterna Vox AS

Laterna Vox AS produserer lydfortellinger, tekster, bilder og filmer, tilpasset web i mobilformat, gjerne i dokumentar form. Laterna Vox har utviklet Laterna Guide og har kontor på Lindesnes i Norge. www.laternavox.com

Merk at du må koble til Internett i stedet for denne WiFi-guiden når du skal sende e-post og se på informasjon på Internett.