Fakta

Foto: Peder Austrud

Sosteli er et gårdsanlegg som består av flere hustufter (den største ca. 45 m lang), åkrer, gjerdesystemer og gravminner.

Sosteli var bosatt fra tiden omkring Kr.f. og frem til et stykke ut i vikingtiden.

Sosteli ble arkeologisk undersøkt av Anders Hagen i 1947-1949.

Arkeolog Anders Hagen tar pollenprøver på Sosteli. Foto: Nationalmuseet i København

På Kultursenteret Minne i Åseral finnes en utstilling som viser funn fra arkeologiske utgravninger ved Sosteli.

Åpningstider
Vinter (januar-februar): Stengt

Vår/høst: Onsdag-fredag
Kl. 10:00-16:00

Sommer: Alle dager
Kl. 12:00-17:00

Foto: Minne kultursenter