Praktisk informasjon

Songvår fyr driftes av Songvår fyrs venner.

Det er mulig å overnatte på og leie fyrstasjonen. Venneforeningen arrangerer overnattingsturer ut til fyret.

For mer informasjon om Songvår fyr:

Fyrmobilen
+47 480 08 241

E-post
post@songvaarfyr.com

Hjemmeside
www.songvaarfyr.com

Gruppe på Facebook
Songvaarfyr

Merk at du må koble til Internett i stedet for denne wifi-guiden når du skal sende e-post og se på informasjon på Internett.

Songvår fyrstasjon er en del av Kystled Sør. Kystled er et nasjonalt samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes landsforbund og Forbundet Kysten. Den går fra Indre Oslofjord til Troms. Se mer info, når du er på internett:
www.kystled.no