Fakta

Hvalfangstfartøyet Vardøhus forliste, ca 7 nautiske mil vest for Songvår fyr i 1887. Forliset krevde 46 menneskeliv, bare to ble reddet.

Forlis reiste krav
Ulykken reiste krav om sterkere lys på Ryvingen fyr, fyrdirektøren gikk enda lengre og foreslo heller et nytt fyr på Hellersøy/Songvår. Den 1. november 1888 ble Songvar fyr tent første gang.

Grunnmuren til den gamle fyrbygningen.

Songvår fyr ligger på Hellersøy, men har tatt navn etter øya Songvår, som ligger innenfor. Det første fyrlyset var plassert i et hjørne på bygningen. På grunnmuren kan man tydelig se hvordan det må ha sett ut.

Familestasjon og guvernante
Songvår fyr ble en familiestasjon. Fyrvokterbarna gikk først på skole i Hellesund, innkvartert hos fastboende, men etter hvert ble det guvernante på fyret.

Lille julaften 1900 kullseilte og omkom fyrvokter Pedersen etter å ha hentet post i Hellesund.

Fra 1901 var det også en reverveassistent på fyret, ordningen ble fast først i 1937, året etter fikk han også sitt eget hus.

1950 -1955 skjedde det store forandringer på Songvår fyr. Et nytt maskinhus med tårn i betong ble bygget. I det nye maskinhuset var det dieselaggregat som gav strøm til både fyrlys, tåkesignal og boliger. Tåkesignalet på fyret var av typen nautofon.

I 1955 ble Songvår fyr tørnstasjon og da flyttet koner og barn fra fyret.

Tordenvær og skader
Et kraftig tordenvær skadet Songvår fyr kraftig i 1976. Verst gikk det utover båtnaustene som brant ned med båter og alt.

Songvår fyr ble avfolket i 1986. Aggregatene ble byttet ut med solceller og batterier. Foran maskinhuset ble det satt opp over 40 solcellepanel som forsynte 200 batterier. På begynnelsen av 2000-tallet ble et nytt tårn med plastlykt satt opp framfor stasjonen.

Nå er det ikke 40 solcellepanel som på 1980-tallet.

Songvår fyr eies av Kystverket, men driftes av foreningen Songvår fyrs venner.

Lyset på Songvår har 9 sektorer og befinner seg 23,7 meter over normalvannstanden.