Fakta

Odderøya fyr ble opprettet i 1832 samtidig som fyrstasjonen på Oksøy. De er ment å fungere sammen. Senere ble Grønningen fyr bygget som en ytterligere visuell forbindelse med dem. Sammen viser de tre fyrene veien inn til Kristiansand.

Det første fyret på Odderøya var plassert omtrent der dagens moderne fyrlykt står.

Fyrmesterboligen på Odderøya er fra 1874, fyrlykten var en del av huset. Det kan man se på gavelen.

Oderøya fyr ble avbemannet og automatisert i 1984, samme år ble den nye fyrlykten tent.

Fyret var en liten familiestasjon, et innseilingsfyr til Kristiansand.

Fyret har et komplett tåkeklokkeanlegg. Det eneste av sitt slag i Norge som er bevart.