Å leve på Grønningen

Fyrvokterdatter Marit Johnsen i en samtale med Anette Rattfelt og Sigbjørn Ubostad.