Om guiden

Produksjon av LaternaGuide Bykle:
Bykle sokn, Visit Setesdal, Setesdal IKT & Setesdal regionråd

Takk til alle andre som har bidrege til å gjere prosjektet til ein realitet.

Webmal, teknikk og kode:
Radiobolaget AB & Laterna Vox AS