Velkomen til Bykle gamle kyrkje!

Bilde på Bykle kyrkje. Vit, i tre.

Her kan du bli kjend med Bykle si historie gjennom tonar, tekst og film.