Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

Fyret er utgangspunktet
for å finne veien
gjennom geografien
bakover i historien
og inn i framtida


Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum ble stiftet av Kystverket, Lindesnes kommune og Vest-Agder Fylkeskommune i 1992. Formålet er å ivareta fyrstasjon som et fredet kulturminne.
Museet formidler fyrhistorie og kystkultur.

Lindesnes fyr