Quiz

Kor gamal seier ein gjerne at tingtradisjonen i Hægebostad er?
Riktig!
Nei, prøv eit anna svar!
 1. 900 år
 2. 2000 år
 3. 1500 år

Bilete med utdrag frå rettsprotokoll.


Gjennom fleire hundre år var Tingvatn det rettslege sentrum i eit innlandsdistrikt. Kva var det gamle namnet på Tingvatn?
Riktig!
Prøv eit anna svar.
 1. Vats eller Vatne
 2. Hægebostad
 3. Eiken
 4. Tingvatn

Bilete med utdrag frå rettsprotokoll.


Kva tid blei bygdetinget oppheva i Noreg?
Riktig!
Nei, prøv eit anna svar!
 1. 1814
 2. 1905
 3. 1927


I fylgje ei gamal segn skulle den dødsdømde jenta Skjelva få sleppe frå det med livet om ho klarte å hoppe frå stein til stein. Peik på steinringen der ho hoppa!
Riktig, han vert òg kalla Sjusteinsringen eller Holmgangsringen.
Feil, prøv igjen.
ok


Kva tid fann den siste henrettinga i Vats tinglag (Tingvatn) stad?
Riktig. Den siste som blei henretta på staden var Mats Olsen Sandtveit. Han vart avretta for ei lang rekkje lovbrot: tjuveri, innbrot, hogg og knivstikk.
Nei, prøv eit anna svar.
 1. 1650
 2. 1610
 3. 1639
 4. 1680

Tresnitt, illustrasjon av stad for avretting.


Soga om Salve handlar om ein mann som blei dømd for å ta livet av kona si. Korleis døydde kona?
Ho vart dytta utfor den gamle brua som før gjekk over elva ved Tingvatn.
Nei, prøv eit anna svar.
 1. Ho vart drept med "Rottekrutt".
 2. Ho blei halshogd.
 3. Ho vart dytta utfor eit fjell.
 4. Ho vart dytta utfor ei bru.

Bokomslag, Soga om Salve. Boka av Samuel Gysland med teikningar av Dag Telhaug finn du i besøkssentreret.


Kva heitte tenestejenta til Salve?
Nei, prøv eit anna svar!
Riktig!
 1. Asjer
 2. Bodil
 3. Bente


Kva kallast steinringen der ein finn ei våpengrav frå vikingtid midt i?
Riktig! Våpna er utstild på besøkssenteret, se biletet ovanfor.
Nei, prøv eit anna svar!
 1. Offerringen
 2. Steinhaugen
 3. Skjelvarspranget

Bilete av gravfunn frå Skjelvarspranget, vikingsverd.


Kva heiter staden der dei dreiv med hestekamp på tingsamlingane før i tida?
Riktig!
Nei, prøv eit anna svar!
 1. Tinghesten
 2. Skeisækra
 3. Domarringen


Kva tyder namnet Vehaugen?
Riktig!
Nei, prøv eit anna svar!
 1. Den vakre haugen
 2. Den heilage haugen
 3. Den vonde haugen

Bilete frå Vikingtinget, flammesluking.


Kva heiter vikingmarknaden på Tingvatn?
Riktig!
Nei, prøv eit anna svar!
 1. Vikingfest
 2. Vikingkamp
 3. Vikingting


Kor finn ein det originale Snartemosverdet som vart funne i 1933?
Riktig! Men på Snartemo fins der ein stor statue og i besøkssenteret har me ein fin kopi.
Nei.
 1. Snartemo
 2. Oslo
 3. Stavanger

Snartemosverdet.


Kva heiter Noregs nasjonalforsamling?
Ja!
Nei!
 1. Allting
 2. Småting
 3. Storting


Kva heiter utstillinga om vikingtid, der du kan prøve leikar og spel?
Riktig!
Nei, prøv eit anna svar!
 1. Vikingland
 2. Vikingkongen
 3. Vikingteltet

Biletar frå utstillinga Vikingteltet.