Om Laterna Guide

Produksjon av Laterna Guide Rundemanen:
Telemuseet og Laterna Vox AS

Foto:
Hans Kjenne og Telemuseet

Lyd:
Historier på norsk er lest av Hallvard Lydve. Norsk introduksjon, historier på engelsk og tysk er lest av Dag Blakkisrud.

Laterna Vox AS har utviklet Laterna Guide. Laterna Vox produserer også lydfortellinger, tekster, bilder og filmer, tilpasset web i mobilformat, gjerne i dokumentar form. Laterna Vox har kontor på Lindesnes i Norge. Anette Rattfelt er daglig leder.

www.laternavox.com