Mathias Skeibrok

Mathias Severin Berntsen Skeibrok (1851-1896) fra Lista, regnes som en av Norges mest betydelige billedhuggere. Innenfor denne kunstformen betraktes han som den som innførte realismen i norsk skulptur. Skeibrok fødtes og vokste opp her på den lille gården Skeibrok på Lista.

Skulpturen “Træt” av Mathias Skeibrok, 1884.


Selve gården lå noe lenger vekk fra veien. Selv om Skeibrok i voksen alder bodde og arbeidet i Christiania (Oslo), Paris og København var han som regel hjemme på Skeibrok hver sommer. Her arbeidet han, og benyttet da denne tjuna som atelier.

Skeibrok var en allsidig kunstner. Som billedhugger utførte han betydelige arbeider innenfor ulike motivkretser som samtidsskildringer, nordisk mytologi og historie. Han produserte også en lang rekke portretter og humoristisk oppfattede småfigurer, ofte bygget på inntrykk fra barndommens bygdemiljø.

Han var en fremdragende tegner og ga også ut bøker. Blant bøkene finner vi "Sandferdige skrøner", basert som tittelen antyder på lokale historier og skrøner fra Lista. Denne ble illustrert av hans venn Theodor Kittelsen. Skrønene ble populære over hele landet, men falt ikke helt i smak hos alle på lokalt plan på grunn av karikert kristendom, fyll og banning.

Bronsedekoren av Skeibrok på Oslo Universitet.


Skeibroks største arbeid er det store gavlfeltet i bronse over inngangsfasaden på Universitetet i Oslo, med motivet ”Athene besjeler mennesket som Prometheus har skapt” (1894).

Foto: Vidar Iversen

Skeibrok døde 22. mars 1896, bare 44 år gammel. Minnestøtten som står her ble reist av Lista ungdomslag i 1951.

Noen av Skeibrok sine verk kan du se i utstillingen på Nordberg fort.