Velkommen!

Hvordan var det den gang Lista fyr ble bygget? Hør fortellinger fra dagboka til en av fyrbyggerne og hør om fyrstasjonens historie.

LaternaGuide er gratis og ikke tilkoblet Internett. Det er et lokalt nett, tilgjengelig foran fyrtårnet.