Litt om Audnedal

Audnedal er en langstrakt kommune sentralt i Lindesnesregionen. Tradisjonelt har jord- og skogbruk hatt stor betydelse her. De fleste av kommunens ca 1700 innbyggere er bosatt i de to kommunesentraene Konsmo og Byremo.

Grindheim Kyrkje
I Audnedal finnes to kirker, Konsmo og Grindheim.

Grindheim Kyrkje på Byremo ble bygget i 1783. Det rosemalte interiøret av Tore Asbjørnsen Risøyne er kirkas mest karakteristiske element.

I 1861 ble altertavlen i Grindheim Kyrkje overmalt hvit. Det var krefter som arbeidet for å male over all dekorasjonen i kirken, da man mente at folket så for mye på rosemalingen under gudstjenestene. Dette resulterte i at hele interiøret ble malt hvitt i 1898.

Etter hvert ble det et folkeønske å få kirkerommet tilbake til sitt opprinnelige uttrykk. I 1941 ble kirka restaurert, og den hvite malingen lot seg fjerne uten at rosemalingen tok skade.

Barnevandringer
På 1800-tallet (til ca. 1910) var barnevandringer vanlige på Sørlandet.

Vandringene har muntlig tradisjon tilbake til 1830. Barna kom fra de midtre og indre bygdene i Vest-Agder, og dro til områdene rundt Kristiansand og til rike gårder i Aust-Agder, til bl.a. Landvik, Birkenes og Mykland. I de aller fleste tilfellene gikk de til fots.

De gikk de gamle gang- og rideveiene på tvers av heiene. Stien er i dag merket gjennom Audnedal og på Konsmo finner man Barnevandrersenteret.

Det Gamle Posthuset på Konsmo var lensmannsgård fra 1839. Her er det blant annet et rom som etter sigende har vært brukt til arrest. Det Gamle Posthuset kan også tilby utstilling om byggingen av Sørlandsbanen gjennom Audnedal, og informasjon om mestertyven Ole Høyland.

Sveindal Museum består av et gammelt våningshus, en variant av "Mandalske stueform", med skapsenger, husgeråd og tekstiler fra distriktet. Den eldste delen er ca. 350 år gammel. Mange historier er knyttet til deler av museets inventar. Objektene forteller om liv og levemåte i hjemmet og på gården, til tross for at det nå er over 100 år siden noen bodde der.

Audnedal kommune har variert og vakker natur.

Audna
Gjennom dalen renner perle elva Audna, som var Norges første fullkalkede vassdrag. Elva har nå fått etablert en ny og livsfrisk lakse- og sjøørretstamme.