Infoskilt ombord

Her får du mer informasjon om fartøyets historie og livet ombord.