Et fyr to familier


Songvår fyr var fra 1900 til 1950-tallet bemannet av en fyrvokter og assistent med familier.