Historier og musikk

På Ryvingen, på stedet: Hodetelefoner anbefales! Lån et par i fyrassistentboligen!

Hør på musikk. Komposisjon og framføring Bjørn Charles Dreyer.

Lytt til fyrvokterdatter Rita Dyrstad som forteller om Ryvingen Fyr. Hun er idag fyrvert.