Om Laterna Guide

Produksjon av Laterna Guide Rundemanen:
Telemuseet og Laterna Vox AS

Foto:
Hans Kjenne og Telemuseet

Lyd:
Historier på norsk er lest av Hallvard Lydve. Norsk introduksjon, historier på engelsk og tysk er lest av Dag Blakkisrud.

Teknikk og kode:
Niklas Gunhamn, Tim Sjöstrand, Radiobolaget, Jørn Gabrielsen og Anette Rattfelt

Webmal:
John Sandström, Lara Coppes og Joakim Lindborg

Laterna Vox AS har utviklet Laterna Guide (idé, konsept og teknikk). Laterna Vox produserer også lydfortellinger, tekster, bilder og filmer, tilpasset web i mobilformat, gjerne i dokumentar form. Laterna Vox har kontor på Lindesnes i Norge. Anette Rattfelt er daglig leder.

www.laternavox.com