Vest-Agder-museet Mandal

Velkommen inn!

Visste du at Gustav Vigeland var født i Mandal? Visste du at Adolph Tidemands "Haugianerne" henger på veggen i bygningen her?

Åpningstider, sommersesong:
Man - fre kl. 11 - 17
Lør - søn kl. 12 - 17

Vintersesongen tar museet imot grupper! Museet ønsker barnehager og skoleklasser velkommen på besøk. Ta kontakt!

Grafikkverksted på Vigeland Hus. Foto: Brigitte Sørensen

Se malerier av Amaldus Nielsen og Adolph Tidemand, sjøfart- og fiskeriutstillinger, Gustav og Emanuel Vigelands barndomshjem; Vigeland Hus.

Gruppeomvisning og aktiviteter må bestilles på forhånd. Ta kontakt på telefon 38 25 60 23.

"Haugianerne" (1865) av Adolph Tidemand (1814-1876).

Andorsengården er byens mest dominerende kjøpmannsgård. Den ble oppført av Mathias Christian Knutzen jr. i perioden 1801-1805. Gården ble overtatt av Gulow Andorsen i 1834 og har siden båret hans navn. Andorsen-slekten hadde eiendommen fram til 1953 da Gulow Andorsens barnebarn, Marie og Magdalene Salvesen, skjenket den til Mandal kommune til bruk som museum og bibliotek. Nå er biblioteket flyttet til det nye kulturhuset Buen.

Rusefiske etter torsk. Foto: Thor Gunnar Hansen

Mandal blir ofte kalt ”den lille byen med de store kunstnerne”. Dette gjenspeiles også i museet hvor det blant annet finnes arbeider av Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus Nielsen og Gustav Vigeland, som alle er født i Mandal.

Langs Agder-kysten har det gjennom tidene vært drevet mange typer fiskeri. Museets fiskeriavdeling gir et godt innblikk i redskapstypene som har vært brukt. Her finnes også motorer og modeller av de vanligste fiskebåtene.

Mandal var en av Norges ledende sjøfartsbyer i seilskutetiden. I museets sjøfartsavdeling, som blant annet består av konsul Morten D. Bessesens samlinger, er det en stor samling av gjenstander og skutebilder.

Barken Minnie Campbell av Mandal. Foto: Thor Gunnar Hansen.