Stort byggeprosjekt

I sin dagbok fortalte fyrbyggeren Olav Hansen Vassbakke om livet og arbeidet på Lista da fyrstasjonen ble bygget ut med ytterligere to tårn i 1852.

Fortellingen gir interessante bilder av fyrbyggernes kår og tankesett. Både Vassbakke og hans kollegaer fra Sunnmøre var strengt religiøse og fant seg til rette på Lista.