Lindesnes

I Lindesnes kommune er Vigeland kommunesenter. Andre tettsteder er Vigmostad og Spangereid. Audnedalen strekker mot nord. Her renner elva Audna. Omtrent 5 000 innbyggere er bosatt i kommunen. GE Healthcare er største arbeidsplassen med ca 400 ansatte.

Spangereidkanalen åpnet i 2007.

132.jpg Åpning av Spangereidkanalen

Lindesnes fyr har Norges høyeste årsmiddeltemperatur. Vegetasjonen i de lavere delene av Lindesnes har varmekjære treslag, mens furu og bjørk dominerer høyere oppe.

Kommunens Tusenårssted er Kråkevika i Spangereid, hvor det er bygget et amfi. Her fremføres «Spelet om Kråka» hvert andre år.

Det finnes mange severdigheter i Lindesnes. Noen eksempler er dokumentert i denne mobilguide.

133.jpg